OD-13

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)

45x73x102cm

แดง

 

OD-16

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)

46x71x98cm       

แดง

 

OD-24

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)

44x70x102cm     

น้ำเงิน

 

OD-31

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)

45x68x98cm     

น้ำเงิน

 

OD-33

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)

45x71x102cm       

แดง

 

OD-39

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)

47x72x104cm

ม่วง

 

OD-46-1

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)

 46x70x98cm

ขาว
 

OD-47

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)

46x70x101cm

ขาว

 

OD-50

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)

45x70x98cm

น้ำเงิน

 

OD-52

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)

46x70x101cm

แดง

 

OD-57

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)

45x70x98cm

น้ำเงิน

 

OD-58

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)

47x70x101cm

แดง

 

OD-64

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)

47x72x105cm

แดง

 

OD-65-1

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)

46x72x100cm

น้ำเงิน

 

OD-67-1

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)

46x70x98cm

เขียวอมเทา

 

OD-87

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)

45x70x102cm

ครีม

 

OD-206

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)

45x70x100cm

แดง

 

OD-212

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)

45x71x102cm

แดง

 

OD-222

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)

47x72x98cm

น้ำเงิน

 

OD-907

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)

46x77x97cm

น้ำเงิน

 

OD-909

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)

58x75x99.5cm   

แดง

 
Chairing-Group เก้าอี้สนามกีฬา เก้าอี้ห้องประชุม

บริษัท แชริ่ง กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ เลขที่ 90 ซอย พระยามนธาตุ แยก29 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150